Indvielse af første etape af vådområdeprojektet ved Odense Å

Erling Bonnesen åbner det nye vandløb

Mandag den 20. oktober 2008 blev første etape af genslyngningen af Odense Å mellem Brobyværk og Nr. Broby indviet. Den lokale politiker Erling Bonnesen (V), medlem af Folketingets Miljø og Plan udvalg, gravede det sidste jord væk, så vandet kunne løbe frit i sit nye løb. Herefter erklærede han i sin tale projektet for åbent.


Naturstyrelsen – Fyn havde inviteret landmænd, beboere, miljøfolk og presse til en let frokost. Mere end hundrede borgere mødte op for at deltage i indvielsen. Udover Erling Bonnesen talte Faaborg-Midtfyns borgmester Bo Andersen, Finn Eriksen fra de grønne organisationer og Niels Rasmussen fra landboforeningerne. Alle roste de berørte lodsejere for konstruktivt samarbejde og hilste projektet velkomment.

Odense Å-dal


Anlægget af 10 nye Å-slyngninger betyder at åen er forlænget fra 1,6 til 2,5 km. Bunden i åen er hævet med ca. 1 meter, og med en højere bund og omlagte dræn vil ådalen, ca. 66 hektar, snart bliver vådområde. Nogle steder vil der komme små lavvandede søer, andre steder vil der komme sump, våde enge eller tørre enge. Alene denne første etape vil reducere udledningen af kvælstof med 14 tons pr. år til åen og dermed Odense Fjord.


Den noget større 2. etape nord for Nr. Broby forventes indviet til næste efterår.