Naturtyper og dyrearter der får gavn af EU-LIFE Nature projektets tiltag langs Odense Å

En genslyngning af Odense Å på den regulerede del ved Nørre Broby samt udlægning af 350 ha jord til vådområder, vil være til stor gavn for dyre- og plantelivet i området. Herunder er beskrevet nogle af de vigtigste naturtyper og dyre arter, som vil nyde gavn af genopretningen.