Odense Fjord - pleje af strandenge

Naturstyrelsen Fyn har indgået græsningsaftaler på 51 ha strandenge inden for EU Habitatområdet langs Odense Fjord. Aftalerne er indgået i perioden 2007 til 2010.

Fyns Amt fik udarbejdet en plejeplan for strandengene i 200  , hvor der er taget hensyn til hydrologi og græsning/høslæt. Plejeplanen er blevet uddelt til alle lodsejere i området. I foråret 2005 blev der indledt en kampagne, med det formål at opnå MVJ-aftaler på strandengene. De efterfølgende år er lodsejerne blevet opfordret til at søge om tilskud til pleje af strandengene under de forskellige landbrugsstøtteordninger i perioden 2006-2010.

Plejeplan samt kort over de forskellige typer indgåede aftaler fremgår af nedenstående links.

- Plejeplan for strandengene langs Odense Fjord

Der er blevet udarbejdet en rapport ”Laymans Report” (dansk/engelsk version), som beskriver hele projektet mere i detaljer: