Naturtyper og dyrearter der får gavn af EU-LIFE Nature projektets tiltag langs Odense Fjord

Ved at mindske næringsstoftilførslen og pleje strandenge langs Odense Fjord, bliver området meget mere attraktivt for fugle og forskellige værdifulde naturtyper tilgodeses. Herunder er beskrevet nogle af de naturtyper og fuglearter, som vil få gavn af de forbedrede miljø – og naturforhold.