Ølstrup Sø - et attraktivt åndehul

Forbedring af friluftsfaciliteterne ved søen.

Projektet handler om at gøre en ny sø, som Ringkøbing-Skjern Kommune og Vestjysk Landboforening etablerer sammen med en privat lodsejer, til et attraktivt sted at være for både Ølstrups borgere og turister. Der opstilles borde samt bænke, grillsteder, bro til søen, ekstra hegning, faldlåge og infostander. Kommunen står som ansvarlig for etablering af selve søen.

Bænk. Fotograf Mikkel Houmøller

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes aug. 2009

Projekt titel

Ølstrup Sø - et attraktivt åndehul

Ansøger for projektet

Ølstrup Sogneforening

Kontaktperson

Bjarne Sørensen

Deltagere i partnerskabet

Ølstrup Sogneforening, Ringkøbing-Skjern Kommune, Jesper Fjordside, Vestjysk Landboforening

Projektets samlede udgifter

140.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

70.000

Frivillige arbejdstimer

100