Øster Hornum stier og -spor

Gennem projektet skabes adgang til mange natur- og kulturhistoriske, ligesom der etableres faciliteter til et aktivt friluftsliv. Der skal etableres og markeres stier, faciliteter og oplevelser. Formidling på flere forskellige hjemmesider og foldere forventes at give en synergieffekt.

Dette lokale grønne partnerskab kobles til koncepterne "Spor i landskabet" og "Kløversti".

UPDATE:

Projektet er nu udført. Et par billeder af de nyetablerede faciliteter kan ses herunder:

Nyetableret bænk. Foto: Pia Bonde

Nyetableret sti. Foto: Pia Bonde

Fotograf: Jørgen Boel Hansen

 

Ansøger for projektet: Rebild Kommune

Kontaktperson: Pia Bonde

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i maj 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Øster Hornum Borgerforening
  • Rebild Kommune
  • Lokale lodsejere

Projektets samlede udgifter: 292.405 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 75.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 28.900 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.298