Oksbøl Skov, Nordals

Sti i Oksbøl Skov

I 2016 indgik Vandsamarbejdet, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen en aftale om samarbejde omkring sikring af Nordals vigtigste vandindvindingsområde.

Projektet gennemføres i praksis ved, at Naturstyrelsen erhverver arealer inden for projektområdet, og indretter og driver disse som fredskovspligtige arealer. Sønderborg Kommune og Foreningen Vandsamarbejdet medfinansierer jordkøbene.

Projektområdet omfatter ca. 150 ha, hvoraf der søges etableret skov på ca. 120 ha. Således bliver ca. 80 % tilplantet, mens resten af området primært etableres som åbne græsfælleder og vådområder.

Projekttype Skovrejsning
Periode 2016 -
Samarbejdspartnere Vandsamarbejdet og Sønderborg Kommune
Økonomi Opkøb af jorde 30,5 mio kr fordelt på 19 mio kr til Naturstyrelsen, 7,7 mio kr til Sønderborg kommune og 3,8 mio kr til Vandsamarbejdet

Projektbeskrivelse

Oksbøl skov har en rekreativt sigte og dette sigte har samarbejdet med borgerne på Nordals, bidraget til via et stort antal borgermøder og workshops.

Flettet med alle input fra borgerne er der også lavet et arbejde med kortlægning af bindinger (beskyttede arealer, tekniske anlæg) og jordbunden på arealer.

Resultatet af planlægningen og borgerinddragelsen er en fælles, overordnede plan, som omfatter placering af parkeringspladser og et hovedstinetsystem, placering af skovbevoksede arealer og åbne naturarealer og en plan for faciliteter.

Projektforløb

 • Forår: Etablering af vandhuller og afskæring af dræn. Etablering af endnu en P-plads samt midlertidig skiltning
 • Efterår: Etablering af P-plads
 • Juni: Tredje offentlige tur i skoven bl.a. om beskæring af frugttræer
 • Forår: Plantning afsluttet på de erhvervede arealer
 • Juni: Anden offentlige tur i skoven med nypantninger og ny boring
 • Forår: 75 ha tilplantet efter godkendt plan, heraf 12 ha folkeskov. Veje anlagt.
 • November: Tilplantning af de første 50 ha.
 • Juni: Første offentlige tur i skoven og præsentation af plan. Over 100 deltagere.
 • Forår: Temamøder.
 • Januar: 2. offentlig møde om Oksbøl Skov. Fremlæggelse af skitse for skovens indretning.
 • Oktober: 1. offentlige møde om skoven. Navngivning af skoven og workshop.
 • Forår: Styregruppe etableres med deltagelse af Vandsamarbejdet, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen.
 • Efterår: Kommunen køber 50 ha til projektet.
 • Efterår: Bevilling fra Sønderborg Kommune og model for Vandsamarbejdet er på plads
 • Forår: Lodsejerundersøgelse.
 • Efterår: Arbejdet med projektbeskrivelse initieres.
 • Ideen fødes

Kort over projektområdet

Du kan hente kortet som pdf her

Dokumentarkiv

Kontakt

Inge Gillesberg

Skovrider
Naturstyrelsen Sønderjylland