Naturpark Maribosøerne - opgradering og bedre tilgængelighed på 15 støttepunkter

Med projektet ønskes en udskiftning og opgradering af eksisterende faciliteter på de 14 pladser i form af borde/bænke, skraldestativer og informationsskilte. Projektet omfatter derudover en ny udsigtsplads (P-plads) ved en meget benyttet fuglekiggerlokalitet ved Søholt Gods, hvor der i dag mangler parkeringsmuligheder og mulighed for ophold under sikre forhold.

colourbox

Kommune : Guldborgsund

Ansøger : Guldborgsund Kommune

Tilskud bevilliget : 135.968 kr

Projektet afsluttes senst : 31. december 2013