Oplev Oldtiden i Vordingborg Kommune

Projektet omfatter forbedring af adgang og information om i alt 15 privatejede fortidsminder beliggende spredt i Vordingborg Kommune. Offentligheden får bedre adgang til en række fortidsminder nøje udvalgt af kommunen på baggrund af deres historie, seværdighed samt placering, som kræver let adgang for en stor gruppe besøgende. Ved et samlet projekt sikres ensartethed i skiltning mv. Projektet bygger videre på den indsats, der blev gjort i 1990'erne i forhold til skiltning, og omfatter derfor også udskiftning af eksisterende skiltning. Projektet omfatter desuden forbedring af P-forhold, opsætning af vejvisningspæle og piktogrammer.

colourbox

Kommune : Vordingborg

Ansøger : Vordingborg Kommune

Tilskud bevilliget : 310.850 kr

Projektet afsluttes senest : 31. december 2012