Oplevelsespunkt Vingsted

Formålet med projektet er at skabe et formidlingsområde om fisk, vandløb og sportsfiskeri ved Vejle Å. 

Formidlingsområdet skal bestå af et formidlings- og udstillingslokale og en række udendørsfaciliteter i form af:

  • en optimal vandløbsstrækning (Vejle Å genslynges med høller og brede stryg)
  • undervandskik i fiskenes naturlige element (undervandskasse graves ind i åbrinken)
  • vandreruter (eksisterende stisystemer udbygges og kobles via gangbroer)
  • vandløbs- og naturviden (udstillinger, info-tavler og skilte opsættes)

UPDATE: Projektet er afsluttet. Formidlingsområdet er nu åbent og er allerede velbesøgt af både lokale og turister, som kommer tættere på naturen gennem aktive oplevelser og får øget deres viden om vandmiljøet. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

 

Ansøger for projektet: Danmarks Sportsfiskerforbund

Kontaktperson: Frank Nielsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i februar 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Vingstedcentret
  • Vejle Kommune

Projektets samlede udgifter: 12.785.685 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 320.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 280