Oplevelsessti i Løjt

Projektet handler om:

  • Genoprettelse af et vådområde/mose, med gamle faldefærdige gangbroer, som pt. er lukket for offentligheden.
  • Fjernelse af de gamle broer
  • En kontrolleret og skånsom oprettelse af naturen
  • Etablering af nye gangbroer
  • Opsætning af informationstavler

colourbox

Ansøger for projektet: Løjt feriecenter I/S

Kontaktperson:Peter Hanquist

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 2. oktober 2013.

Deltagere i partnerskabet:

  • Grundejerforeningen for Løjt feriehuse
  • Grundejerforeningen Bellevue
  • Teknisk bistand fra Aabenraa Kommune

Projektets samlede udgifter: 506.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Tilskud fra Friluftsrådet : 150.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300