OplevGudenaa

OplevGudenaa udvikler tilgængeligheden, faciliteterne og formidlingen for alle, der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen. Som Danmarks længste å rummer Gudenåen en mangfoldighed af oplevelser og natur-kultur-historier, og OplevGudenaa laver publikumsvenlig å-formidling i udstillinger, i landskabet, på nettet og på mobilen.

Se også OplevGudenaa.dk

Formidlingskoncepterne bliver udtænkt sammen med en lang række samarbejdsparter langs åen. Se, hvem det er, under Hvem står bag. En vigtig metode i udviklingen af oplevelsesmulighederne langs åen og metoderne er GudenaaPartnerskaberne. De beskrives her.

Projektets erfaringer, udvikling og anbefalinger om formidlingen af Gudenåen kan findes i Formidlingskonceptet og De gode historier om Gudenåen – anbefalinger om formidling.

De formidlingskoncepter, der bliver udviklet i OplevGudenaa, vil kunne overføres til formidlingsprojekter ved andre åer eller andre større landskabselementer.

Projektet er tænkt som første fase i et endnu mere omfattende Gudenå-projekt. I næste fase kan de metoder, koncepter og eksempler, der er udviklet af OplevGudenaa, udrulles langs hele åen i samarbejde med kommunerne og GudenaaPartnerskaberne.

Hvem står bag

Naturstyrelsen i Søhøjlandet er ejer af OplevGudenaa, og projektet gennemføres i nært partnerskab med AQUA Akvarium og Dyrepark og VisitGudenaa.  Læs mere om hvem der står bag.

Økonomi

OplevGudenaa bliver realiseret ved hjælp af en uddeling på 8,3 mio. kroner fra Nordea-fonden.

Gudenåen. Foto: Naturstyrelsen