GudenaaPartnerskaber

GudenaaPartnerskaber var – og er – en vigtig del af OplevGudenaa-projektet. Projektet udviklede metoder, modeller og koncepter for formidling, faciliteter, tilgængelighed og oplevelser langs Gudenåen. Projektet havde ikke midler til realisering af idéer langs hele åen, men understøttede andres initiativer langs åen i etablering og udvikling i GudenaaPartnerskaber.

OplevGudenaa gav i perioden 2012- 2013 bistand til udvikling af 13 GudenaaPartnerskaber. Heraf er 10 udviklet og beskrevet. Disse projektbeskrivelser kan ses her.

Udgivelse om partnerskaber

Download udgivelsen GudenaaPartnerskaber. Her får du et godt overblik over, hvordan et GudenåPartnerskab skabes og fungerer.

Download udgivelsen Drejebog om Grønne GudenaaPartnerskaber i praksis. Her er mange gode råd og værktøjer til gennemførelse og realisering af partnerskaber/projekter.

 

Udgivelse om partnerskaber

Download OplevGudenaa's udgivelse GudenaaPartnerskaber.