GudenaaPartnerskaber

GudenaaPartnerskaber er en vigtig del af OplevGudenaa projektet. OplevGudenaa udvikler metoder, modeller og koncepter for formidling, faciliteter, tilgængelighed og oplevelser langs Gudenåen. Projektet har ikke midler til realisering af idéer langs hele åen, men vil gerne understøtte andres initiativer langs åen i etablering og udvikling i GudenaaPartnerskaber.

OplevGudenaa har i perioden 2012- 2013 givet bistand til udvikling af 13 GudenaaPartnerskaber. Heraf er 10 udviklet og beskrevet. Disse projektbeskrivelser kan ses her.

Vi har lige nu ikke midler til at understøtte flere GudenaaPartnerskaber, men du er alligevel velkommen til at kontakte os. Det vil hjælpe os til at give et løbende overblik over ideerne og behovet for nye GudenaaPartnerskaber.

Det kan være svært at komme fra idé til et projekt, der kan realiseres. Derfor kan man via GudenaaPartnerskaber søge bidrag i størrelsesordenen 20.000-30.000 kr. ekskl. moms til idé-udvikling og udarbejdelse af en projektbeskrivelse, der efterfølgende, af partnerskabet, kan anvendes til ansøgninger om finansiering og myndighedsbehandling.

  • Ideen/projektet skal falde indenfor OplevGudenaa`s overordnede målsætning og understøtte projektets formidlingskoncept.
  • Projektet skal have forbindelse til Gudenåens hovedløb fra kilde til fjord.
  • Projket skal have et indhold og en form i overensstemmelse med konceptet om Lokale Grønne Partnerskaber. Lokale Grønne Partnerskaber bygger bl.a. på lokal enighed om projektets indhold og ejerskab til gennemførelse og fremtidig drift.
  • Der skal skabes sammenhæng med det overordnede formidlingskoncept og de øvrige projekter langs Gudenåen.

Har man en god idé, rettes henvendelse til OplevGudenaa’s projektleder Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen Søhøjlandet, tlf. 40 28 05 63 eller e-mail Obfuscated Email

 

Udgivelse om partnerskaber

Download udgivelsen GudenaaPartnerskaber. Her får du et godt overblik over, hvordan et GudenåPartnerskab skabes og fungerer.

Download udgivelsen Drejebog om Grønne GudenaaPartnerskaber i praksis. Her er mange gode råd og værktøjer til gennemførelse og realisering af partnerskaber/projekter.

 

Udgivelse om partnerskaber

Download OplevGudenaa's udgivelse GudenaaPartnerskaber.

OplevGudenaa`s egen hjemmeside