Hvem stod bag OplevGudenaa

Naturstyrelsen Søhøjlandet var ejer af projektet OplevGudenaa. Projektet gennemførtes i et nært partnerskab mellem Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark og den daværende forening VisitGudenaa.

OplevGudenaa-projektet udvikledes i et tæt samarbejde mellem Styregruppen, Følgegruppen, Projektgruppen og en lang række samarbejdsparter ude langs den 153 km lange å.

GudenåSamarbejdet overtog i 2017 udviklingen og driften af den digitale platform oplevgudenaa.dk. Den nyudviklede platform kan ses her.

Udover et nyt ”maskinrum”, en fin ny brugerflade og en synlighedskampagne arbejder de 7 kommuner, der står bag GudenåSamarbejdet, med at forbedre og forøge data i de tre nationale datasiloer som oplevgudenaa.dk høster fra. Det er Naturstyrelsens UdiNaturen/GeoFa, Historisk Atlas og Guide Denmark.

Styregruppen bestod af

 • Niels Juhl Bundgård Jensen, Naturstyrelsen (Formand)
 • Jens Szabo, GudenåKomitéen
 • Knud Bundgård, Ferskvandcenteret
 • Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa
 • Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen (Projektleder)

Følgegruppen bestod af

Repræsentanter for Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted og Vejle kommuner, Region Midtjylland, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Naturstyrelsen Kronjylland, Gudenå Komiteen, VisitGudenaa, AQUA Akvarium og Dyrepark, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Landbrug, LAGerne langs åen, Museerne langs åen, Nationalt Center for Miljø og Energi, DTU Aqua, Randers Regnskov, Energimuseet, Himmelbjerget, Hjejleselskabet, Aalborg Universitet/Oplevelsesøkonomi samt Alexandra instituttet.

Projektgruppen bestod af

 • Knud-Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen
 • Knud Bundgaard, AQUA
 • Lars Nygaard, AQUA
 • Jørgen Lund Møller, AQUA
 • Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa

Samarbejdspartnere var

 • GudenåKomitéen
 • Kommunerne langs Gudenåen
 • De lokale Aktionsgrupper langs Gudenåen
 • Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
 • Turistorganisationerne langs Gudenåen
 • De bemandede attraktioner langs Gudenåen
 • Museerne langs Gudenåen
 • GudenaaPartnerskaberne
 • Det landsdækkende netværk for digital mobil formidling ” Skal vi gå samme Mobile vej UdiNaturen” som OplevGudenaa var vært for
 • Andre lignende projekter støttet af Nordea-fonden

 

Mere om Gudenåen

Gudenåen er med sine 153 km Danmarks længste vandløb. Den har sit udspring i Tinnet Krat nordvest for Tørring, 72 meter over havet, og sit udløb i Randers Fjord. Åen er sejlbar for kanofart fra Tørring og afvander et areal på størrelse med Fyn.