Hvem står bag OplevGudenaa

Naturstyrelsen Søhøjlandet er ejer af projektet OplevGudenaa. Projektet gennemføres i et nært partnerskab mellem Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark og VisitGudenaa.

OplevGudenaa-projektet udvikles i et tæt samarbejde mellem Styregruppen, Følgegruppen, Projektgruppen og en lang række samarbejdsparter ude langs den 153 km lange å.

GudenåSamarbejdet har i 2017 overtaget udviklingen og driften af den digitale platform oplevgudenaa.dk.

Den nyudviklede platform kan ses her.

Udover et nyt ”maskinrum”, en fin ny brugerflade og en synlighedskampagne arbejder de 7 kommuner, der står bag GudenåSamarbejdet, med at forbedre og forøge data i de 3 nationale datasiloer som oplevgudenaa.dk høster fra. Det er Naturstyrelsens UdiNaturen, Historisk Atlas og Guide Denmark.

Styregruppe

 • Niels Juhl Bundgård Jensen, Naturstyrelsen (Formand)
 • Jens Szabo, Gudenå Komitéen
 • Knud Bundgård, Ferskvandcenteret
 • Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa
 • Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen (Projektleder)

Følgegruppe

Repræsentanter for Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted og Vejle kommuner, Region Midtjylland, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Naturstyrelsen Kronjylland, Gudenå Komiteen, VisitGudenaa, AQUA Akvarium og Dyrepark, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Landbrug, LAGerne langs åen, Museerne langs åen, Nationalt Center for Miljø og Energi, DTU Aqua, Randers Regnskov, Energimuseet, Himmelbjerget, Hjejleselskabet, Aalborg Universitet/Oplevelsesøkonomi samt Alexandra instituttet.

Projektgruppe

 • Knud-Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen
 • Knud Bundgaard, AQUA
 • Lars Nygaard, AQUA
 • Jørgen Lund Møller, AQUA
 • Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa

 

Samarbejdspartnere

 • Gudenå Komitéen
 • Kommunerne langs Gudenåen
 • LAGerne langs Gudenåen
 • Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
 • Turistorganisationerne langs Gudenåen
 • De bemandede attraktioner langs Gudenåen
 • Museerne langs Gudenåen
 • GudenaaPartnerskaberne
 • GudenåSamarbejdet. Bestående af Gudenå Komiteen, VisitGudenaa, LAGerne langs åen og OplevGudenaa
 • Det landsdækkende netværk for digital mobil formidling ” Skal vi gå samme Mobile vej UdiNaturen” som OplevGudenaa er vært for
 • Andre lignende projekter, der er støttet af Nordea-fonden

 

Mere om Gudenåen

Gudenåen er med sine 153 km Danmarks længste vandløb. Den har sit udspring i Tinnet Krat nordvest for Tørring, 72 meter over havet, og sit udløb i Randers Fjord. Åen er sejlbar for kanofart fra Tørring og afvander et areal på størrelse med Fyn. 

OplevGudenaa`s egen hjemmeside

GudenaaPartnerskaber

Har du en god idé til udvikling af formidling, faciliteter, tilgængelighed og oplevelser langs Gudenåen?

I OplevGudenaa vil vi gerne understøtte andres initiativer langs åen i et åbent samarbejde. Via GudenaaPartnerskaber kan I derfor få bidrag til idé-udvikling og udarbejdelse af en god projektbeskrivelse. Beskrivelsen kan så bruges til ansøgninger og myndighedsbehandling.