Nyheder

Her finder du nyheder om OplevGudenaas udgivelser.

Gudenåens udvikling 2012-2014 – resultater af fælleskaber

I november 2014 har vi udarbejdet en statusrapport, der beskriver de mange store og små tiltag der har udviklet Gudenåen i perioden 2012-2014. Der er mange aktiviteter og fælleskaber der bidrager til den samlede udvikling af åen. I beskrivelsen er der omtalt 54 projekter.

Du kan se statusrapporten her.

De gode historier om Gudenåen – anbefalinger om formidling

I september 2014 udgav vi en grundig analyse af den eksisterende formidling langs åen og en beskrivelse af mulighederne og behovet for at gøre det bedre. Beskrivelsen giver en lang række anbefalinger om, hvordan formidlingen kan gøres mere ensartet og moderne og derved mere brugbar for de mange gæster langs åen.

Denne beskrivelse er et vægtigt bidrag til den afsluttende beskrivelse af OplevGudenaas udvikling af formidlingen langs Gudenåen.

Du kan se beskrivelsen her.

Sejladsmuligheder på Gudenåen – Vandvejen

I september 2014 blev beskrivelsen af de fremtidige oplevelsesmuligheder på Gudenåen færdig. Beskrivelsen er udarbejdet af et stort GudenaaPartnerskab som Gudenå Komiteen har taget initiativ til. Der var 20 deltagere i partnerskabet. Det er en grundig analyse både af alt det eksisterende og med gode bud på de fremtidige muligheder. Beskrivelsen definerer GudenåKrydsningspunkter både geografisk og indholdsmæssigt.

Du kan se beskrivelsen her.

OplevGudenaa Udstillingen på AQUA i Silkeborg

Den 26 juni 2014 blev den nye udstilling om Gudenåen indviet på AQUA i Silkeborg. AQUA har stillet hele 2. salen i udstillingsbygningen til rådighed for OplevGudenaa udstillingen.

Udstillingen giver en intim og sanselig oplevelse af det, der er nede i åen. I forløbet fra kilde til fjord illustreres åens udvikling og mægtighed, og der fortælles historier på 5 nedslagspunkter: Tinnet Krat, Uldum Kær, Silkeborg Søerne, Tange Sø og Vorup Enge. Ideen er, at man på udstillingen skal blive nysgerrig efter at opleve den rigtige å. Udstillingen og nedslagspunkterne kædes sammen af skiltningen ude ved åen og af Gudenåens app, der giver muligheder for oplevelser på stedet og at dele billeder med andre og med udstillingen.

Kom og få en stor oplevelse!

Overvejelser om Vestbirk Vandkraftsværks fremtid

Den 17 juni 2014 blev der afholdt borgermøde i Vestbirk Forsamlingshus om resultatet af det GudenaaPartnerskab, der har analyseret de fremtidige muligheder vedr. driften af Vestbirk Vandkraftværk. Der var stor interesse med et fremmøde på mere end 100 deltagere. Partnerskabet har beskrevet to fremtidige senarier: Fortsat el-produktion i det nuværende omfang eller nedlæggelse af produktionen og tilbageføring af Gudenåen til det naturlige forløb gennem Bredvad Sø. Vandkraftværket og søerne er ejet af Naturstyrelsen. Grundlaget for den fremtidige drift af værket forventes afgjort i udrulningen af den generation af vandplaner, der nu er under udarbejdelse.

Partnerskabets projektbeskrivelse finder du her.

I området ved kraftværket og ved den gamle jernbanebro, som Horsens Kommune er ved at udgrave, vil OplevGudenaa udvikle og opsætte et eksempel på niveau 2 i det formidlingshierarki, som vi er ved at have færdigudviklet: Det ubemandede formidlingscenter.

Der er påbegyndt et nyt stort GudenaaPartnerskab, der vil beskrive mulighederne for adgang, tilgængelighed, faciliteter og formidling i landskabet omkring Vestbirk Vandkraftværk

Film om OplevGudenaa

I maj 2014 udarbejdede vi en lille film om projektet, som man kan finde på YouTube. Du kan se den her.

Mere om Gudenåen

Gudenåen er med sine 153 km Danmarks længste vandløb. Den har sit udspring i Tinnet Krat nordvest for Tørring, 72 meter over havet, og sit udløb i Randers Fjord. Åen er sejlbar for kanofart fra Tørring og afvander et areal på størrelse med Fyn. 

OplevGudenaa`s egen hjemmeside

GudenaaPartnerskaber

Har du en god idé til udvikling af formidling, faciliteter, tilgængelighed og oplevelser langs Gudenåen?

I OplevGudenaa vil vi gerne understøtte andres initiativer langs åen i et åbent samarbejde. Via GudenaaPartnerskaber kan I derfor få bidrag til idé-udvikling og udarbejdelse af en god projektbeskrivelse. Beskrivelsen kan så bruges til ansøgninger og myndighedsbehandling.