Orup Bæk

Orup Bæk. Foto: Naturstyrelsen

Projektets hovedformål er at reducere tilførslen af næringsstoffer til Natura 2000 området "Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, N 169".

Kort over projektområdet

  • Projektareal ca. 160 ha
  • 25 lodsejere
  • N-effekt: fjernelse af ca. 18 tons N/år
  • Sløjfning af pumpe, afbrydelse og nedsivning af dræn og grøfter
  • Ca. 60 ha sødannelse, faunapassage
  • Samlet prisskøn: 12,5 mio.kr

Kontaktperson: Jørgen Sandby Nielsen,