Sdr. Felding Efterskole - Outdoor Basecamp til udeskole

Projektet etablerer en Outdoor Basecamp med udstyr til natur- og friluftsformidling og udeskole med udekøkken, bålkasse og bålplads, fangstsigt, sommerfuglenet mv. Derudover etableres naturformidlingsfaciliteter som en del af Basecampen. Udstyr og faste faciliteter gør det muligt at lægge undervisningen i biologi, matematik, fysik/kemi, historie og sløjd (grønsløjd) ud i naturen.

Projektet skal styrke børn, unge, voksne og ældres forståelses for og oplevelse af den lokale natur, som omgiver dem, samt forbedre mulighederne for friluftsliv for lokalsamfundet og besøgende.   

UPDATE: Projektet er afsluttet. Der er blandt andet etableret tre shelters, en bålhytte, en grejbank og et klatrespot. Nedenfor ses et billede af de nyetablerede shelters.

Foto: Asbjørn Lyby

 

Ansøger for projektet: Sdr. Felding Efterskole

Kontaktperson: Asbjørn Lyby

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i februar 2017

Deltager i partnerskabet:

  • Sdr. Felding Efterskole
  • Sdr. Felding Skole
  • SFO Fristedet

Projektets samlede udgifter: 337.398 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 85.120 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 115.200 kr.

Frivillige arbejdstimer: 250