Sdr. Felding Efterskole - Outdoor Basecamp til udeskole

Projektet etablerer en Outdoor Basecamp med udstyr til natur- og friluftsformidling og udeskole, med udekøkken, bålkasse og bålplads, fangstsigt, sommerfuglenet mv. Derudover etableres naturformidlingsfaciliteter som en del af Basecampen. Udstyr og faste faciliteter gør det muligt at lægge undervisningen i biologi, matematik, fysik/kemi, historie og sløjd (grønsløjd) ud i naturen.

Projektet skal styrke børn, unge, voksne og ældres forståelses for og oplevelse af den lokale natur, som omgiver dem, samt forbedre mulighederne for friluftsliv for lokalsamfundet og besøgende.   

Ansøger for projektet: Sdr. Felding Efterskole

Kontaktperson: Asbjørn Lyby

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. november 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Sdr. Felding Efterskole
  • Sdr. Felding Skole
  • SFO Fristedet

Projektets samlede udgifter: 306.960 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 85.120 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 115.200 kr.

Frivillige arbejdstimer: 210