Outdoor Gateway til Naturparken Åmosen

Projektets formål er, at etablere en naturlejrplads ved Jyderupstien nord for den midterste del af Naturpark Åmosen, for derigennem at gøre Naturpark Åmosen mere tilgængelig og åbne muligheden for at formidle viden om natur og kultur.

Der etableres shelters, muldtoilet og informationstavler, samt arrangementer og guidede ture i Naturparken.

 

Ansøger for projektet: Støtteforeningen Naturpark Åmosen

Kontaktperson:Søren Juul Nerenst

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. juni 2016

Deltager i partnerskabet:

  • Støtteforeningen Naturpark Åmosen
  • Åmosennaturcamp

Projektets samlede udgifter: 248.496 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 80.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 66.300 kr.

Frivillige arbejdstimer: 100