Outdoor Gateway til Naturparken Åmosen

Projektets formål er, at etablere en naturlejrplads ved Jyderupstien nord for den midterste del af Naturpark Åmosen, for derigennem at gøre Naturpark Åmosen mere tilgængelig og åbne muligheden for at formidle viden om natur og kultur.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Der er blevet etableret shelters med borde-bænkesæt, et udekøkken, muldtoilet og informationstavler samt arrangementer og guidede ture i Naturparken.

 

Ansøger for projektet: Støtteforeningen Naturpark Åmosen

Kontaktperson: Søren Juul Nerenst

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2016

Deltager i partnerskabet:

  • Støtteforeningen Naturpark Åmosen
  • Åmosennaturcamp

Projektets samlede udgifter: 122.785 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 52.748 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 66.300 kr.

Frivillige arbejdstimer: 200