Filsø - På cykel med fortiden

Projektet omhandler informationssteder i tilknytning til en cykelsti langs Strandvejen i Henne. Stien er planlagt anlagt som en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Strandvejen fra Gl. Strandvej til Klintinge, en strækning på 2,4 km. Der etableres to opholdssteder på den nye strækning. Der opsættes borde/bænke og informations-tavler, der fortæller om området og de fund der er gjort.

colourbox

Kommune : Varde

Ansøger : Varde Kommune

Tilskud bevilliget : 124.600 kr

Projekt afsluttes senest : 31. oktober 2011