Gudum - På gåtur i Gudernes land

Projektet har til formål at etablere nye tematiserede vandrestier, informationsknudepunkter, naturfitnessredskaber og ”fortællebænke” i og omkring landsbyen Gudum. Projektet skal desuden kæde byen sammen med andre friluftsfaciliteter i Klosterheden plantage og ved Limfjorden.

Der etableres fire kløverstier. På én rute opstilles fitnessinstrumenter af naturmaterialer – eksempelvis balancesten, løftebomme, kævleløfter osv. En anden rute vil gå forbi Klostermølle og den tidligere fattiggård ”røverstuen”, samt give mulighed for at se Trælborg. Ved fortællebænkene kan de bedste historier fra området høres via QR-koder.

 

Ansøger for projektet: Lemvig Kommune

Kontaktperson: Jens Hedevang

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. februar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Lemvig Kommune
  • Gudum Borgerforening
  • Livsstilshøjskolen i Gudum

Projektets samlede udgifter: 167.995 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 67.995 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 50.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 400