Gudum - på gåtur i Gudernes land

Projektet har til formål at etablere nye tematiserede vandrestier, informationsknudepunkter, naturfitnessredskaber og ”fortællebænke” i og omkring landsbyen Gudum. Projektet skal desuden kæde byen sammen med andre friluftsfaciliteter i Klosterheden plantage og ved Limfjorden.

Der etableres fire kløverstier. Én af ruterne vil gå forbi Klostermølle og den tidligere fattiggård ”Røverstuen”, og der vil være mulighed for at se Trælborg. Ved fortællebænkene kan de bedste historier fra området høres via QR-koder.

UPDATE: Projektet er afsluttet, og stierne er nu åbne for alle. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Den nye totempæl med angivelse af kløverstierne i Gudum. Foto: Jens Hedevang

 

Nyt informationsskilt på hatbakken, Råbjerg. Foto: Jens Hedevang

 

Ansøger for projektet: Lemvig Kommune

Kontaktperson: Jens Hedevang

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Lemvig Kommune
  • Gudum Borgerforening
  • Livsstilshøjskolen i Gudum

Projektets samlede udgifter: 124.775 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 54.396 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 50.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 600