Pamhule Skov - på Mountainbike

Projektet omhandler etablering af en offentlig tilgængelig mountainbikerute i Pamhule Skov beliggende syd for Haderslev – Pamhule Skov er en del af Naturstyrelsen Sønderjyllands arealer. Ruten bliver ca. 11-13 km lang og skal kunne benyttes af såvel børn, unge og voksne herunder både uøvede som øvede ryttere.

Da flere og flere mountainbikeryttere, herunder især børn og unge, udgør gruppen af uøvede ryttere er det vigtigt at få etableret en rute, hvor der kan trænes mountainbike på et område, hvor skovens øvrige gæster ikke forstyrres. Vi ved at en organiseret rute vil tiltrække flere børn og unge til de organiserede mountainbikeruter og dermed vil denne gruppe få mere glæde af naturen i området.

Ruteforløbet skal markeres med pæle og farvemarkering og der skal opsættes informationstavler relevante steder bl.a. ved p-pladsen, der markerer starten på ruten. Der udarbejdes tillige både fysisk og elektronisk folder.

colourbox

Ansøger for projektet: Hostrup Marstrup Idrætsforening

Kontaktperson: Heine Møller

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 31. december 2012.

Deltagere i partnerskabet:

  • Hostrup Marstrup Idrætsforening (HMIF)
  • Naturstyrelsen Sønderjylland

Projektets samlede udgifter: 130.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 60.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.400