Hjerm - på Na-tur

Hvad handler projektet om?:

Genoprettelse og forvandling af et 5 hektar stort område med eng, krat vandløb og agerjord til et rekreativt område, hvor naturoplevelsen er i højsæde.

Der etableres en sø, engen geoprettes ved rydning af uønsket opvækst. Der bygges et Naturhus hvor naturformidling, historie og viden samles. Etablering af friluftsaktiviteter, shelters, udkigstårn, forhindringsbane, bålsted, amfiscene og undersøgelsesudstyr. Yderligere etableres der et stisystem.

colourbox

Ansøger for projektet: Hjerm Borgerforening

Kontaktperson: Søren Christensen

Tidsperiode: Afsluttet senest 31 august 2011

Deltagere i partnerskabet:

- Struer Kommune

- Hjerm borgere og erhvervsdrivende

Projektets samlede udgifter: 1.313.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 187.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.000