Hjerm - på Na-tur

Formålet med projektet er genoprettelse og forvandling af et 5 hektar stort område med eng, krat vandløb og agerjord til et rekreativt område, hvor naturoplevelsen er i højsæde. Der etableres en sø, og engen geoprettes ved rydning af uønsket opvækst. Der bygges et Naturhus, hvor naturformidling, historie og viden samles. Der etableres friluftsaktiviteter, shelters, udkigstårn, forhindringsbane, bålsted, amfiscene og undersøgelsesudstyr. Yderligere etableres der et stisystem.

UPDATE: Projektet er afsluttet, og det bynær område med skov, sø og stier samt faciliteter som shelters og udkigstårn er åben for alle. Naturformidlingshuset bruges dagligt at kommunens skoler og børnehaver. Nedenfor ses et par billeder af de nyetablerede faciliteter.

Natur og miljø formidlingshuset. Foto: Claus Henry Hansen 

Sø og shelter området. Foto: Claus Henry Hansen

 

Ansøger for projektet: Hjerm Borgerforening

Kontaktperson: Søren Christensen

Tidsperiode: Projektet er afsluttet i oktober 2012

Deltagere i partnerskabet:

  • Struer Kommune
  • Hjerm borgere og erhvervsdrivende

Projektets samlede udgifter: 1.312.641 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 187.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 3.469