Præstehøjvej, Hillerød - pauseplads

Projektområdet indeholder flere fredede rundhøje fra oldtid og bronzealder og ligger tæt på Arresøfredningen. Området er af Kulturarvsstyrelsen udpeget som kulturarvsareal.

Med projektet vil Hillerød Kommune etablere en plads i tilknytning til en række fortidsminder. Projektet vil give adgang for publikum til at opleve fortidsminderne, som ligger på et areal, der i dag er indhegnet. Hillerød Kommune søger derfor om tilskud til at etablere en plads, hvor folk kan gøre ophold og nyde naturen. På pladsen vil der blive opstillet to borde med bænke. Der vil blive lagt en række store sten, på to af pladsens sider for at forhindre, at biler kører til området og stenene kan også bruges til leg. Der opstilles en informationstavle, som informerer om fortidsminderne og oplyser om lovlig adgang dertil. Folkemuseet Nordsjælland bidrager til projektet med faglig viden.

colourbox

Kommune: Hillerød

Ansøger: Hillerød Kommune

Tilskud bevilliget: 71.281 kr

Projekt afsluttes senest: 31. okt. 2011