Piptorns skov - selvstyrende brugere

Formålet med projektet er, med udgangspunkt i Pipstorns skov, at udvikle et samarbejde mellem skovejeren, kommunen, skovens forskellige brugergrupper og andre relevante aktører. Samarbejdet skal øge skovens rekreative muligheder for en vifte af forskellige brugergrupper og aktiviteter. Eksempelvis kan projektet skabe mulighed for, at børn fra den lokale skole kan deltage i jægernes jagt og se, hvordan det nedlagte vildt behandles og spises. 

UPDATE: Projektet er afsluttet, og der er blandt andet etableret sheltere, bålpladser, faste o-løbsposter, MTB-spor, borde-/bænkesæt, ståborde til gruppearbejde og et depot med undervisningsudstyr til skoler og institutioner. Nedenfor ses et billede af et af de nyetablerede anlæg.

Den store hytte. Foto: Alice Rasmussen

 

Ansøger for projektet: Dansk Skovforening

Kontaktperson: Eva Skytte

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2017

Deltager i partnerskabet:

  • Dansk Skovforening
  • Holstenshuus Gods
  • Faaborg-Midtfyn Kommune 

Projektets samlede udgifter: 2.397.579 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 650.000 kr. (forventede)   

Frivillige arbejdstimer: 1.665