Piptorns skov - selvstyrende brugere

Formålet med projektet er, med udgangspunkt i Pipstorns skov, at udvikle et samarbejde mellem skovejeren, kommunen, skovens forskellige brugergrupper og andre relevante aktører. Samarbejdet skal øge skovens rekreative muligheder for en vifte af forskellige brugergrupper og aktiviteter. Eksempelvis kan projektet skabe mulighed for, at børn fra den lokale skole kan deltage i jægernes jagt og se, hvordan det nedlagte vildt behandles og spises. 

Ansøger for projektet: Dansk Skovforening

Kontaktperson: Eva Skytte

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. marts 2016

Deltager i partnerskabet:

  • Dansk Skovforening
  •  Holstenshuus Gods
  • Faaborg-Midtfyn Kommune 

Projektets samlede udgifter: 2.237.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 650.000 kr. (forventede)   

Frivillige arbejdstimer: 800