Playon outdoor

Projektet udvikler og understøtter netværk mellem sårbare og udsatte familier med ADHD, gennem en række aktiviteter og oplevelser i naturen. Formålet er at mindske social isolation samt styrke selvværd og mestring af eget liv blandt børn, unge og voksne med ADHD og lignende udfordringer. De fysiske udfoldelser ved aktiviteter i naturen, kravene til handling og samarbejde, gensidig afhængighed og ansvarlighed og meningsfulde opgaver er nogle af de positive aspekter, som er med til at gøre aktiviteter i naturen optimale i ønsket om at skabe øget social inklusion for familier med ADHD.

Projektet skal endvidere bidrage til at flere fra målgruppen, herunder en gruppe unge med ADHD, får kompetencer til at varetage frivillige opgaver knyttet til aktiviteter i naturen.

 

Ansøger for projektet: DGI Storkøbenhavn  

Kontaktperson: Merete Schneekloth Søberg     

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 31. december 2015

Deltager i partnerskabet:

  •          DGI Storkøbenhavn
  •          ADHD-foreningen Storkøbenhavn
  •          Den Blå Foreningsby
  •          Svømme- og Idrætsforeningen SIM - for børn og unge med ADHD

Projektets samlede udgifter: 809.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 500