Playon outdoor

Projektet udvikler og understøtter netværk mellem sårbare og udsatte familier med ADHD gennem en række aktiviteter og oplevelser i naturen. Formålet er at mindske social isolation samt styrke selvværd og mestring af eget liv blandt børn, unge og voksne med ADHD og lignende udfordringer. De fysiske udfoldelser ved aktiviteter i naturen, kravene til handling og samarbejde, gensidig afhængighed og ansvarlighed og meningsfulde opgaver er nogle af de positive aspekter, som er med til at gøre aktiviteter i naturen optimale i ønsket om at skabe øget social inklusion for familier med ADHD.

Projektet skal endvidere bidrage til at flere fra målgruppen, herunder en gruppe unge med ADHD, får kompetencer til at varetage frivillige opgaver knyttet til aktiviteter i naturen.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Der blev i alt afholdt min. 18 sociale netværksaktiviteter i naturen for børn, unge og voksne med ADHD inde på livet. Projektets aktiviteter var en succes, og de gav anledning til, at familier fik en ny positiv fortælling, noget at være sammen om og følelsen af at kunne. 

Familieleg ved Amager Strand. Foto: Sami Fischer.

Kajak ved Amager Strand. Foto: Sami Fischer.

 

Ansøger for projektet: DGI Storkøbenhavn  

Kontaktperson: Merete Schneekloth Søberg / Katrine Felland     

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2016

Deltager i partnerskabet:

  • DGI Storkøbenhavn
  • ADHD-foreningen Storkøbenhavn
  • Den Blå Foreningsby
  • Svømme- og Idrætsforeningen SIM - for børn og unge med ADHD

Projektets samlede udgifter: 693.039 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 291.039 kr.

Frivillige arbejdstimer: 550