Præstebjerg Græsningslaug

Forbedring af naturværdien og offentlighedens adgang til at sikre bedre muligheder for friluftsliv, samt naturpleje gennem græsning med får og heste, som endvidere vil give adgang til oplevelser i form af adgang til iagttagelse af simpelt, lav-intensittets landbrug.

Foto: Erling Krabbe

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes jan. 2010

Projekt titel

Præstebjerg Græsningslaug

Ansøger for projektet

Præstebjerg Græsningslaug

Kontaktperson

Bo Belhage

Deltagere i partnerskabet

Præstebjerg Græsningslaug

Projektets samlede udgifter

240.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

119.300

Frivillige arbejdstimer

4.200