Private skove til fremme af folkesundheden

Projektet omfatter skovhytte til bl.a. undervisningsbrug, shelters til overnatning for både lokale og turister, forbedret adgangsforhold for at tilgodese vuggestuer, børnehaver samt ældrecentret, en 1 km forhindringsbane i skoven, information og historie om skoven og området, samt en sansehave. Disse faciliteter skal gøre det endnu mere attraktivt at færdes i skoven og få naturoplevelser.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Faciliteterne bliver ofte brugt, og især lokale beboere, skole, børnehave og ældrecenter har taget området og faciliteterne til sig. Nedenfor ses et par billeder af de nye faciliteter.

Motorikbanen. Foto: Birgitte Gregersen

Skovhytten. Foto: Birgitte Gregersen

 

Ansøger for projektet: Smedebjerge Plantage

Kontaktperson: Niels Jørgen Clausen   

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2017

Deltager i partnerskabet:

  • Smedebjerg Plantage
  • Vils Borgerforening
  • Sydmors IF
  • Sydmors Skole og Børnehus's venner

Projektets samlede udgifter: 792.837 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 104.300 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.415