Private skove til fremme af folkesundheden

Projektet omfatter skovhytte til bl.a. undervisningsbrug, shelters til overnatning for både lokale og turister, forbedret adgangsforhold for at tilgodese vuggestuer, børnehaver samt ældrecentret, en 1 km forhindringsbane i skoven, information og historie om skoven og området, samt en sansehave. Disse faciliteter skal gøre det endnu mere attraktivt at færdes i skoven og få naturoplevelser.

Ansøger for projektet: Smedebjerge Plantage

Kontaktperson: Niels Jørgen Clausen   

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. november 2016

Deltager i partnerskabet:

  •          Smedebjerg Plantage
  •          Vils Borgerforening
  •          Sydmors IF
  •          Sydmors Skole og Børnehus's venner

Projektets samlede udgifter: 648.450 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 104.300 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.320