Nyt om dyrkning af glutenfri afgrøder

Vækstsæson 2013

"Dyrkningssæsonen 2013 er nu afsluttet. Det var andet år med dyrkning af økologiske glutenfri afgrøder i GUDP projektet, og vi er allerede nu en del erfaringer rigere.

Igen i år havde vi en lang og kold vinter, der betød, at frosten først slap jorden helt omkring den 10. april.

De tidligste afgrøder med den længste vækstsæson, blev sået midt i april. Det var quinoa, havre og hestebønne, som indgik i sædskiftet.

Screeningsafgrøderne blev alle sået i begyndelsen af maj, da foråret og varmen endelig kom.

Quinoa, havre og hestebønner spirede fint og der blev hurtigt etableret en god afgrøde. Som forsøg i år, blev halvdelen af havren bredsået på traditionel vis og den anden halvdel blev rækkesået.
Gennem vækstsæsonen stod den rækkesåede havre bedst. Men ved høst var der ingen synlig forskel. Den rækkesåede havre gav dog et udbytte på 10 – 15 % mere, end den bredsåede.

For andet år i træk, spirede amaranten ikke. Vi havde lavet spireprøve, der var ok, samt sået en lille række i køkkenhaven, som også spirede fint. En teori om den manglende spiring i marken, kan være, at de meget små frø er svære at placere i sårillen med det udstyr, vi sår med. Men det bliver én af udfordringerne til næste år.

Hirse og sojabønner kom meget dårligt fra start med en langsom spiring. Dette resulterede i et stort ukrudtstryk og det var svært at foretage den første radrensning, da afgrøden ikke var ret synlig i rækken.

Boghveden blev godt etableret, men groede i år meget langsomt, og blev ikke så høj som tidligere år.

Ærterne var den af screeningsafgrøderne, der klarede sig bedst, indtil den måtte kapitulere pga tørken.

I juni og juli måned, hvor afgrøderne skal gro mest, fik Livø 45 mm nedbør, fordelt på mange småbyger.

Quinoaen, som regnes for meget tørkeresistent, blev her lavere end hos de andre landmænd i projektet og hestebønnerne visnede, da de skulle sætte bønner i bælgene.

Havren blev høstet d. 14. august med et pænt udbytte.
Boghveden blev høstet d. 15. august med lavt udbytte.
Hestebønner blev høstet d. 16. august med lavt udbytte og mange indtørrede bønner.
Quinoa blev høstet 6. september med et højt udbytte og en forholdsvis ren vare
Hirse, ærter og lupin blev høstet, men med minimalt udbytte og umulig at tørre og rense pga. ukrudtsfrø.
De høstede afgrøder ligger nu i siloer og er klar til den videre forarbejdning".

Karsten Kjærgaard
landmand, Naturstyrelsen Himmerland

Dyrkningsvejledning Quinoa

Livø Avlsgård

Luftfoto 2010. Oversigt over markerne med økologiske glutenfri afgrøder

Du finder markerne med glutenfri afgrøder ved at følge Markvejen fra Avlsgården mod vest. De glutenfri marker er indhegnede for at beskytte afgrøderne mod det allestedsnærværende dåvildt, men du er velkommen inden for hegnet.

Sædskifte 2013

Luftfoto 2012 - Den store mark mod øst på stykket dyrkes med et sædskifte af tre afgrøder

undefined

Luftfoto 2015. Glutenfri enkeltafgrøder. På marken mod vest afprøves - screenes - forskellige glutenfri afgrøder. Udvalget kan veksle fra år til år.

Links

Livø - læs om øens natur og landskab, kulturhistorie, økologiske demonstrationslandbrug, overnatning, lejrskole, transport m.v.

Projekt Grøn Livø - Naturens stillekupé - naturens stillekupé - læs om arbejdet med at opbygge et bæredygtigt kulturmiljø på Livø

Dansk Cøliaki Forening - forening for glutenintolerante og deres pårørende. Side med masser af information og gode råd.

Projektpartnere

GUDP

Naturstyrelsen Aalborg

Økologisk Landsforening

Aurion

Schulstad

KU LIFE