Gadevang Mose - publikumsfaciliteter

Det fredede område Gadevang Mose er beliggende tæt ved Hillerød By. Formålet med projektet er formidling af naturindholdet i Gadevang Mose. Offentlighedens adgang til naturoplevelser vil med projektet blive væsentlig forbedret. Stisystemet i Gadevang Mose forbedres, og der opsættes information om baggrunden for fredningen.

colourbox

Kommune : Hillerød

Ansøger : Danmarks Naturfredningsforening

Tilskud bevilliget : 67.500 kr.

Projektet afsluttes senest : 19. januar 2012