Højris Mølle - publikumsfaciliteter

Projektområdet er et 70 ha stort område i tilknytning til den fredede Sønderup Å. Området besøges af mange tusinde årligt på grund af den særlige natur og kulturhistorie, det etablerede stisystem, cykelrute gennem området og den primitive lejrplads.

Formålet med projektet er formidling af naturindholdet i Højris Mølle-området, som indeholder både eng, hede, mose, overdrev sø og vandløb. Projektet omfatter en renovering af stisystemet, som omfatter at stien bliver befæstet, der vil blive etableret en spang og information på området vil blive opdateret. Samlet set vil offentlighedens adgang til naturoplevelser blive væsentlig forbedret.

colourbox

Kommune : Vesthimmerland

Ansøger : Danmarks Naturfredningsforening

Tilskud bevilliget : 155.000 kr

Projektet afsluttes senest : 18. januar 2012