Ræveskiftet i Helsingør Kommune

Der ansøges om tilskud til materialer til hegning af 1-2 arealer i naturmateriale, der passer ind i landskabet, samt til en ny sti mellem Hellebjergvej ved Ræveskiftet. Græsning indenfor hegningerne vil ikke blot øge naturkvaliteten, men også i høj grad udsigtskvaliteten fra den nye sti mellem Hellebjergvej og Ræveskiftet og fra vejene.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes nov. 2010

Projekt titel

Ræveskiftet i Helsingør Kommune

Ansøger for projektet

Helsingør Kommune

Kontaktperson

Anne-Marie Møldrup

Deltagere i partnerskabet

Lodsejere omkring Ræveskiftet i Helsingør Kommune, Lokal Agenda 21 forening og den grønne guide

Projektets samlede udgifter

580.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

270.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

100.000

Frivillige arbejdstimer

1.500