Ravnstrup Enge - genopretning af eng med vandløb

Projektet handler om at genoprette en eng med vandløb. Bjørup Bæk skal genslynges, Tingsted Å skal på en strækning lægges tilbage i sit tidligere leje, der skal etableres paddevandhuller og et "vadefugleskrab".

Arealet ligger umiddelbart ved Nykøbing Falster Zoo og den lokale "motionsslange".

Baggrunden for projektet er Zoos forpligtigelser til at bidrage til naturbevaring lokalt og globalt - samt at formidle af disse opgaver.
Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttet 2008

Projekt titel

Ravnstrup Enge

Ansøger for projektet

Nykøbing Falster Zoo

Kontaktperson

Knud Erik Heller

Deltagere i partnerskabet

Nykøbing Falster Zoo
Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund afd.

Projektets samlede udgifter

675.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

105.000 kr.

Medfinansiering fra Danmarks Naturfredningsforening 120.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

75 timer