Bøvlingebjerg - rekreativt friluftsområde

Gennem dette projekt skabes et friluftsareal for alle byens borgere og turister.

Der er kælkebakke, skov, Tarzanbane, shelterområde med bålplads, boldbaner, geocatching m.m. Et område som allerede i dag er populært, det bliver flittigt brugt af børnene i børnehaven, skolerne og byens unge og ældre.

Projektet tilføjer en multibane, parcour, helårskælkebakke, fodboldgolf, klatretårn/væg, gynger, toilet, vandhane, bæænke påå skolens grund, samt skabe sammenhæng mellem stisystemet og omkringliggende natur, som benyttes af motionister og ryttere, der rider fjorden rundt.

Projektet kan hjælpe med at gøre området endnu mere attraktivt for alle aldersgrupper. Byens foreninger støtter op om projektet– også med frivilligt arbejde.

colourbox

Ansøger for projektet: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole

Kontaktperson:Hanne Ørskov Andersen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 1. juni 2014

Deltagere i partnerskabet:

- Bøvling Fri- of Idrætsefterskole

- FDF Bøvlingbjerg

- Bøvling Børnehus

- Bøvling Borgerforening (Naturgruppen)

Projektets samlede udgifter:408.727 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 204.364 kr.

Frivillige arbejdstimer: 800