Bøvlingebjerg - rekreativt friluftsområde

Gennem dette projekt skabes et friluftsareal for alle byens borgere og turister.

Der er kælkebakke, skov, Tarzanbane, shelterområde med bålplads, boldbaner, geocatching m.m. Et område som allerede i dag er populært - det bliver flittigt brugt af børnene i børnehaven, skolerne og byens unge og ældre.

Projektet tilføjer en multibane, parcour, helårskælkebakke, fodboldgolf, klatretårn/væg, gynger, toilet, vandhane, bænke på skolens grund. Der skabes også sammenhæng mellem stisystemet og omkringliggende natur, som benyttes af motionister og ryttere, der rider fjorden rundt.

Projektet kan hjælpe med at gøre området endnu mere attraktivt for alle aldersgrupper. Byens foreninger støtter op om projektet– også med frivilligt arbejde.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses en collage med billeder af stor aktivitet på nogle af de nyetablerede faciliteter.

Foto: Hanne Ørskov Andersen

 

Ansøger for projektet: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole

Kontaktperson: Hanne Ørskov Andersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2014

Deltagere i partnerskabet:

  • Bøvling Fri- of Idrætsefterskole
  • FDF Bøvlingbjerg
  • Bøvling Børnehus
  • Bøvling Borgerforening (Naturgruppen)

Projektets samlede udgifter: 324.829 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 162.414 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.302