Store Hareskov - renovering af MTB-spor

Projektet har til formål at vedligeholde og ombygge Hareskovens mountainbikespor. Sporrenoveringen skal styrke mountainbikesporten lokalt via bedre spor, og hjælpe til opførelse af mountainbike baner i lokalområdet.

Sporrenoveringen betyder, at der bygges spor helt fra grunden ved at grave muldlag væk, lægge drænende lag af stabilgrus og derefter et tyndere kørelag. I meget våde områder vil der blive bygget broer. Resultatet er spor, som er tørre og kan holde til MTB kørsel i mange år. Samtidig vil markering af sporene blive forbedret. 

Ansøger for projektet: Hareskovens Mountainbike Sporgruppe

Kontaktperson: Kristoffer Willerslev Jørgensen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 31. december 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Hareskovens Mountainbike Sporgruppe
  • Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter: 230.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 115.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 100.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.200