Baldersbæk Plantage - restaurering og formidling af naturområde

Plantagen Baldersbæk blev plantet i 1910, hvor et naturområde blev anlagt med stier, søer, statuer og springvand til glæde for lokalbefolkningen. Arealet blev fredet i 1974, men allerede dengang var anlægget i kraftig forfald.

En stor gruppe frivillige, lokalhistoriske arkiver, de ca. 600 ejere af området og Billund Museum har planlagt en restaurering af området. Restaureringen omfatter bl.a. oprensning af søerne, rydning af krat og pil, istandsættelse af springvand, reetablering af de tilgroede stier - der tilstæbes at gøres handicapvenlige, samt opsætning af bænke og informationsmateriale.

I formidlingsdelen ligger der digitalformidling, hvor formidlingen bl.a. kommer direkte til mobiltelefoner, herved får bl.a. ordblinde mulighed for at modtage information om stedets natur og kultur.

Området går ind i tre kommuner - Varde, Billund og Vejen - hvilket gør brugerfladen for området meget stor.

Projektets samlede formål er at forbedre naturen og mulighederne for friluftsliv, ligesom oplevelsen af bl.a. hvordan natur og kultur påvirker hinanden.

colourbox

Ansøger for projektet: Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøer i de danske skove

Kontaktperson: Holger Grumme Nielsen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 1. august 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Foreningen til bevarelse og formidling af natur-kulturmiljøer i de danske skove
  • Holger Petersens Fond (Baldersbæk Plantage)
  • Starup Lokalhistorisk arkiv

Projektets samlede udgifter: 1.275.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 125.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 1.200