Ridesti vest for Odder

Projektet vil etablere en ridesti gennem den grønne landskabskile vest for Odder, og koble syd- og nordsiden af Stampemøllebækken sammen. Ridestien vil dermed skabe mulighed for, at man fra offentlig vej kan ride en tur på 4,5 km langs åbne marker og gennem skov vest for Odder by.

Ridestien etableres med to spor, således at der også skabes plads til gående og cyklende brugere i området. 

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Stine Wraae Bach

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. december 2015

  •          Odder kommune
  •          Dansk Islænderhesteforening
  •          Friluftsrådet
  •          Danmarks Naturfredningsforening Odder

Projektets samlede udgifter: 81.299 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 27.399 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 25.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 120