Ridesti vest for Odder

Projektet vil etablere en ridesti gennem den grønne landskabskile vest for Odder og koble syd- og nordsiden af Stampemøllebækken sammen. Ridestien vil dermed skabe mulighed for, at man fra offentlig vej kan ride en tur på 4,5 km langs åbne marker og gennem skov vest for Odder by.

Ridestien etableres med to spor således, at der også skabes plads til gående og cyklende brugere i området. 

UPDATE: Projektet er afsluttet, og ridestien er åben for alle. Ridestien er meget brugt, og det har siden været nødvendigt at etablere en ekstra p-plads grundet mange gæster. Nedenfor ses et billede fra indvielsen.

Indvielse af ridesti. Foto: Odder Kommune

 

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Christian Kristensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i oktober 2016

  • Odder kommune
  • Dansk Islænderhesteforening
  • Friluftsrådet
  • Danmarks Naturfredningsforening Odder
  • Odder Kogræsserforening
  • Grundejer Vesterhåb og Overskov

Projektets samlede udgifter: 93.370 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 27.399 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 25.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 160