Ridestier i Elmelundskoven

Projektet vil etablere et net af ridestier for at øge adgangen og brugervenligheden i Elmelundskoven. Skoven ligger i umiddelbar forlængelse af bymæssig bebyggelse, og mange forskellige brugergrupper anvender det etablerede stisystem i skoven. Dette stisystem kan imidlertid ikke bære heste uden at blive trådt i stykker.
Etablering af et egentligt net af ridestier er nødvendigt for at øge brugervenligheden for ryttere, men også for skovens øvrige brugere idet et udbygget stisystem vil give andre brugergrupper, eksempelvis hundeluftere, motionsløbere, spejdere m.v., bedre adgang til arealerne. Herved øges potentialet for naturoplevelser.

Projektet vil indeholde et 7-11 km langt net af ridestier i Elmelundskoven, forbindelse til eksisterende ridestier i 1000 års skoven, ridestiforbindelse til området syd for motorvejen, informationsskilte, samt afmærkning af ridestierne med pæle og skilte.


Ansøger for projektet: Elmelundskovens Hestlaug
Kontaktperson: Peter T. Worm
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. november 2015
Deltager i partnerskabet:

  • Elmelundskovens Hestlaug
  • Naturstyrelsen Fyn
  • Odense Kommune

Projektets samlede udgifter: 399.313 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 199.656 kr.
Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 25.000 kr.
Frivillige arbejdstimer: 100