Røsnæs Rundt

Dette projekt  indrammer Røsnæs’ enestående kystlandskab med sine eksisterende seværdigheder med en ny kystrute. Samtidig tilføres halvøen nye oplevelser: 13 nye landmarks, heriblandt et naturrum, der byder velkommen til Røsnæs.
Kystruten spænder fra det foreslåede naturrum langs sydkystens stejle skrænter ud til fyret på spidsen og fører tilbage til naturrummet langs nordkystens stenede strande.
Ruten bliver i alt 25 km og vil bestå af både nyanlagte trampestier såvel som allerede eksisterende stier. Kystruten vil blive en forlængelse af Kalundborg-Røsnæs stien, der bruges flittigt af dansk vandrelaug. Udvalgte steder på ruten markeres ved hjælp af 13 landmarks. Landmarksene vil øge tilgængeligheden, iscenesætte udvalgte steder og samtidig indbyde til et stop på ruten eller blive mål i sig selv. Landmarksene åbner op for nye oplevelser og aktivitetsmuligheder i naturen. Således bliver de til redskaber udlagt i naturen på særlige steder.
Det første landmark man møder er ’naturrummet’, som er en slags velkomstportal til Røsnæs. Her bliver den besøgende klædt på til udflugten i naturen via information, kort over foreslåede ture, udlejning af cykler, fiskenet osv.


Kommune : Kalundborg

Ansøger : Røsnæs Udvikling & Beboerforening

Tilskud bevilliget : 403.000 kr.

Projektet afsluttes senest: 19. december 2013