Rørbæk Savværk

Projektet handler om at renovere Rørbæk Saværk, og genopstille det i Rold Skov ved det tidligere skovløbersted Vedsted Skovhus ved Rebild, der i forvejen fungerer som et af skovens rekreative støttepunkter. Formålet er at bruge det i formidlingen af skoven og dens kulturhistorie.
På denne måde bevares og levendegøres et af Rold Skov-områdets allersidste savværksmiljøer fra første halvdel af 1900-tallet. Der er etableret et "Savværkslaug" af lokale interesserede, som dels står for opstillingen, dels vil gennemføre et antal praktiske "savninger" i løbet af året, for at demonstere funktionen af et lille, lokalt savværk, som de fandtes i stort tal i begyndelsen af 1900 tallet.

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes jan. 2009

Projekt titel

Rørbæk Savværk

Ansøger for projektet

Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild

Kontaktperson

Niels Jørn Østergård

Deltagere i partnerskabet

Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild

Naturstyrelsen – Aalborg

Projektets samlede udgifter

109.450 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

55.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

40.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

280 timer