Skillingbro Kildecenter

Ved det økologisk drevne Skillingbro Dambrug etableres et Kildecenter med skoletjeneste og formidlingscenter. Der bliver fokus på formidling af kilder, strømmende vand og fisk.

Centret skal være et arbejdende værksted, hvor elever i videst mulig omfang inddrages i genopretning af natur og vandløb og senere i den løbende pleje.

Kildecentret ligger ideelt som udgangspunkt for undervisning i ådalen og de omliggende bakkers natur, geologi, økologi samt flagermus, kunst, kulturhistorie og geologi i Thingbæk Kalkminer.

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes feb. 2009

Projekt titel

Skillingbro Kildecenter

Ansøger for projektet

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Kontaktperson

Uffe Vesterberg

Deltagere i partnerskabet

Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Dambruger Niels Moes, Naturskolen i Rold Skov, Mariagerfjord Naturskole, Sydhimmerlands Naturskole samt Sammensl. af lystfiskforeninger ved Lindenborg Å

Projektets samlede udgifter

1.829.213 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

512.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

600 timer