Rosborg Sø - genskabelse

Genskabelse af søen, der har været afvandet siden midten af 1800-tallet.

Projektområdet

Med miljøminister Connie Hedegaards udmelding d. 9. februar 2007 blev der givet grønt lys til at prøve at få genskabt Rosborg Sø beliggende i det militære øvelsesterræn ved Finderup vest for Viborg.

Projektet er ét af de første naturgenopretningsprojekter i den særlige vand- og naturindsats under miljømilliarden.
Rosborg Sø har været afvandet siden midten af 1800 tallet og anvendes til landbrugsproduktion.