Teknisk besigtigelse og forundersøgelse af Rosborg Sø

D. 18. december 2007 har der været en besigtigelse af området med deltagere fra bl.a forsvaret, Århus Universitet og Naturstyrelsen – Vestjylland, læs referatet her i pdf-format

Her kan du hente hele den tekniske forundersøgelse eller et resumé af undersøgelsen (resuméet er i A3 format).

Bilagene til den tekniske forundersøgelse finder du her

bilag 1a
bilag 1b
bilag 2
bilag 3
bilag 4
bilag 5
bilag 6
bilag 7
bilag 8
bilag 9

Kortbilag til forundersøgelsen finder du her:

tegning 001
tegning 002
tegning 003
tegning 004
tegning 005
tegning 006
tegning 007
tegning 008
tegning 009