Tidsforløb

( Fra projektindstilling eller seneste revision)

Fase*

Milepæle

Slutdato

Forberedelse

Milepæl 1: Møde med Jyske Dragon Regiment

2006

Milepæl 2: Bevillingen meddelt

2006

Milepæl 3: Lodsejermøde afholdt

25. april 2007

Milepæl 4: Høring af Naturstyrelsen – Vestjylland

november 2007

Milepæl 5: Lodsejermøde med deltagelse af grønne organisationer for en orientering af høringen af Naturstyrelsen – Vestjylland,

20. november 2007

Milepæl 6: Bevilling til ændret projekt

10. marts 2008

Milepæl 7: Kortlægning af naturtyper og arter gennemføres

Febr. 2009

Anlæg

Milepæl 8:Ansøgning om dispensation i hht. NBL´s § 3 til forsøgsafgræsningen

Juli 2009

Milepæl 9: Iværksat forsøg med gede-afgræsning

Nov. 2009-apr. 2010

Milepæl: 9a: Vurdering af forsøget og fastlæggelse af 1. gangsplejen

sommeren 2010

Milepæl 10: Anlægsarbejderne (afgræsning og rekreative foranstaltninger

2010-2011

Formidling

Milepæl 11: Formidling til offentligheden starter

marts 2008 – dec.  2011