Rydning af Sukkertoppen

Formålet med projektet er at stoppe tilbagegang af hederealer og den åbne bøgeskov på Sukkertoppen pga. meget fremskredet tilgroning med birk og gran. Tilgroningen truer områdets store naturværdier som levested for sjældne planter og dyr knyttet til ekstremt næringsfattige lokaliteter. Projektets har også et formål om at styrke den folkelige inddragelse i naturbeskyttelse via inddragelse af frivilligt arbejde.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Fældningen åbnede store arealer op både visuelt og i forhold til at lyset kan nå ned til bundvegetationen. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Skrænten mod Gudenådalen før rydning af birk. Foto: Frida Franko-Dossar

Skrænten mod Gudenådalen efter rydning af birk. Foto: Frida Franko-Dossar

 

Ansøger for projektet: Horsens Kommune

Kontaktperson: Frida Franko-Dossar

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2011

Deltager i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Horsens
  • Hede Danmark A/S

Projektets samlede udgifter: 325.803 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 160.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 237