Selvforsyning øger biodiversitet

Projektet er et pilotprojekt, som skal øge biodiversitet på arealer med lysåbne enge i hele Vejle Kommune. Projektet skal muliggøre, at alle arealer med lysåbne enge vedligeholdes, gennem samarbejde mellem kommunen, lodsejere, dyreholdere, borgere og en lokal NGO, samtidig med at der bliver lokal produktion af kød og mere bæredygtige arbejdspladser indenfor landbruget. Forbedringen af naturen opnås gennem afgræsning.

Udover øget biodiversitet skaber projektet dialog mellem by og land, større naturforståelse hos medlemmerne af afgræsningsforeningen og en ny social måde at være sammen på i lokalområdet.

Ansøger for projektet: Grønt Forum

Kontaktperson: Britta Edelberg

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2018

  • Grønt Forum
  • Vejle kommune (Natur og Friluftsliv)
  • Lodsejere
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Beboer i lokalområdet

Projektets samlede udgifter: 1.010.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 23.700