SemiAquatic Life 

- Recreating habitat complexity for semi-aquatic fauna

SemiAquaticLIFE er et EU støttet projekt, som har til formål at genoprette levesteder og forbedre bestandene af padder, krybdyr og insekter i Natura 2000-områder i det sydlige Sverige, Danmark og Nordtyskland.

Læs mere om Semiaquatic Life på projektets hjemmeside