Thyborøn Kanal - shelter

Omdannelse af en lettere tilsandet luftværnsbunker til en unik shelterplads.

Formålet med dette projekt er, at omskabe en lettere tilsandet luftværnsbunker til en unik shelterplads. Bunkeren er beliggende i Thyborøns nordvestlige del, med parkeringsmuligheder, toiletfaciliteter og Blå Flag i umiddelbar nærhed. Arkitektfirmaet Søren Andersen har tegnet en tagkonstruktion, hvor det æstetiske udtryk er forsøgt bevaret så det passer ind i naturen. Taget vil med tiden sande til så det ikke syner af meget. Foran bunkeren ligger en række kampesten, der kan indgå som en plads med læ og bål.

Foto: Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes dec. 2009

Projekt titel

Shelter ved Thyborøn Kanal

Ansøger for projektet

Lemvig Kommune

Kontaktperson

Lisette Søgaard

Deltagere i partnerskabet

Lemvig Kommune og Kystcentret Thyborøn

Projektets samlede udgifter

157.700

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

60.000

Frivillige arbejdstimer

50