Sidinge Fjord

Sidinge Fjord. Foto: Naturstyrelsen

 

Projektbeskrivelse

Sidinge Fjord ligger ved Vig i Odsherred. Vig har navn efter sin beliggenhed ved den tidligere fjord, der blev inddæmmet og afvandet i 1800-tallet. Det foreslåede projektområde omfatter ca. 74 ha drænede enge. De i dag tørlagte enge kan omdannes til våde enge og et mindre område med lavvandede søer. Dette opnås ved at nedlægge pumpe-stationer og afbryde eksisterende grøfter og dræn.

Projektet vil forbedre vandmiljøet i Isefjord og naturen i området. Det er beregnet, at det foreslåede vådområde vil kunne tilbageholde ca. 9 tons kvælstof, svarende til 1 % af den samlede udledning af kvælstof til Isefjord.

Projektområdet er beliggende på de lave araler inderst i fjorden mellem renseanlægget ved Vig og Rute 21, og det vil blive synligt fra den nye vejdæmning til Rute 21, som er opført tværs over Sidinge Fjord.

Der er givet tilsagn om tilskud til projektudgifterne på 9,2 mio. kr. fra EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram som har deltaget i finansieringen af projektet. 

Kontaktpersoner: Skovrider Jens Peter Simonsen, tlf. 7254 3264 / 2323 3765 og projektleder Olaf G. Christiani, tlf. 7254 2207 / 2552 8568.

Læs mere om:

 

Projektområde - Sidinge Fjord 
Projektområdet er vist med rød skravering.