Siim Skov bålhytte

Grundejerforeningen på Kildebjerg og daginstitutionen Børnehuset Kildebjerg etablerer en grillhytte i Siim Skov. Til brug for Børnehuset samt beboer i grundejerforeningen samt øvrige skovgæster.

Foto af bålhytte taget af Preben Palsgård

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes juni 2009

Projekt titel

Siim Skov bålhytte

Ansøger for projektet

Udviklingsselskabet Kildebjerg Ry

Kontaktperson

Lis Nielsen

Deltagere i partnerskabet

Udviklingsselskabet Kildebjerg Ry, Grundejerforeningen og daginstitutionen, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening

Projektets samlede udgifter

120.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

40.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

30.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

100 timer