Store Kalv - sikring af friluftslivet

I sommeren 2010 var et voldsomt angreb af smalbladet vandpest (Elodea nuttalii) været til betydelig gene for de rekreative aktiviteter i Store Kalv, som er en del af Furesøen. Vandpesten medførte at lystsejlere, vandskiløbere, roere og fiskere, som normalt anvender søen, fik reduceret deres rekreative udfoldelsesmuligheder betragteligt.

Formålet med projektet er at sikre, at alle brugere også fremover kan bruge Store Kalv til fritidsaktiviteter. Dette vil opnås gennem behovtilpasset bekæmpelse af vandpest i sæsonen 2011, og en indsamling af erfaringer herom. Endelig omfatter projektet en konkret planlægning af, hvordan det gøres muligt for brugere at benytte Store Kalv fremover.

colourbox

Ansøger for projektet: Patnerskabet Store Kalv

Kontaktperson: Gert Eriksen

Tidsperiode: Projekt forventes afsluttet senest 15. december 2011

Deltagere i partnerskabet:

 • Birkerød Roklub
 • Birkerød Sejlklub
 • Birkerød Sports- og Lystfiskere
 • Baadfarten
 • Fiskeringen
 • Holte Kano- og Kajakklub
 • Holte Roklub
 • Holte Vandskiklub
 • Lystfiskerforeningen
 • Rudersdal Kommune
 • Skov- og Naturstyrelsen
 • Yachtklubben Furesøen

Projektets samlede udgifter: 1.685.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.000